TRAINING 

WERKEN MET 

KARAKTEROPSTELLINGEN

ACTIVITEITEN > WORKSHOPS EN TRAININGEN > WERKEN MET KARAKTEROPSTELLINGEN

Tweedaagse training


Er zijn vast momenten in je werk die gebaat zouden zijn bij een opstelling. Bijvoorbeeld tijdens een repetitie, spelimprovisatie of bij het schrijven aan je script. Soms komt er ineens een vraag boven, die je gelijk wilt onderzoeken. Je wilt de drijfveren van je personage of van een schrijver beter leren kennen, het plot nader onderzoeken, of - in de flow van het moment - wil je het onderliggende krachtenveld van het verhaal openleggen en bevragen.


VOOR WIE

Theatermakers, acteurs, regisseurs, choreografen, dramaturgen, theaterdocenten, (script-) schrijvers, scenografen, filmmakers en andere artistieke professionals.

Deelnemers hebben eerder een workshop of training Karakteropstellingen gevolgd - en/of zijn bekend met systemisch werk.


DE TRAINING

Tijdens deze tweedaagse training leer je werken Karakteropstellingen en leer je hoe je gemeenschappelijke en betekenisvolle ervaringen uit een opstelling kunt vertalen naar een verhaal, script of personage.


INHOUD

Naar aanleiding van eigen vragen, verhalen en kwesties uit ieders eigen werkpraktijk, maken we verschillende opstellingen. Dit geeft inzicht in de methodiek en de toepasbaarheid ervan voor ieders eigen werkpraktijk.

Naast opstellingen doen we verschillende systemische oefeningen om het 'wetende krachtenveld' bloot te leggen en nader te onderzoeken. Je leert om een opstelling te 'lezen' en het systemisch materiaal te vertalen naar verhalen, choreografieën, scripts of personages.

Tijdens de tweede dag leer je zelf eenvoudige opstellingen te maken. Ook besteden we aandacht aan het werken met plaatsankers *), om een eenvoudige vraag 'snel' systemisch met een of twee representanten te onderzoeken.


*) Plaatsankers: De verschillende representanten en elementen uit het systeem worden voorgesteld door sjablonen. Dat zijn bijvoorbeeld A4 papier, schoenen, stenen, post-itt's en dergelijke. Begeleider en deelnemer en/of eventuele aanwezige representanten nemen hier, nadat ze zijn opgesteld, plaats op deze verschillende plaatsankers, waardoor deze als personen, personages of elementen tot leven komen. Zo wordt voelbaar en zichtbaar wat er speelt. Het verdere verloop is verder gelijk aan een opstelling met een groep mensen.


Eigen vragen, thema's en kwesties die zich aandienen in de groep, zullen als materiaal dienen. Onderwerpen die tijdens de training zeker aan de orde komen:


RESULTATEN

De training biedt inzicht in mogelijkheden en toepasbaarheid van Karakteropstellingen voor de ontwikkeling van je werk:PRAKTISCHE INFORMATIE

Een optimale groepsgrootte is tussen de 8 en 16 personen, maar kan in overleg worden aangepast. 

Locatie in overleg.

Duur: 2 dagen (uitbreiding met meer dagdelen is mogelijk).


Om tot een goede afstemming te komen, vindt vooraf overleg plaats met de opdrachtgever en (een aantal) betrokkenen. We bespreken de aanleiding, wensen, beoogde resultaten en de duur.


Neem contact op voor verdere informatie. Ik bespreek graag de mogelijkheden: 

tel. (06) 397 828 55 / hans@hansjeths.nl  

Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.