Vier manieren waarop een karakteropstelling jouw voorstelling sterker maakt

08-01-2018

Theater maak je samen: het is een creatief proces waarin verschillende vakdisciplines zo goed mogelijk samenwerken om een eenduidige visie neer te zetten. Hoe beter het lukt om alle spelers en makers op één golflengte te krijgen, des te sterker wordt de voorstelling.


Om deze synergie tot stand te brengen kunnen theatermakers, spelers en regisseurs Karakteropstellingen op verschillende manieren inzetten.


Hieronder geef ik 4 manieren waarop je dit bereikt:


1. Snel naar de kern

Een karakteropstelling werkt als een spanningsmeter: Zodra je representanten neerzet in een systeem, vertellen ze precies wat spannend is en wat niet. Vaak voelen ze dat aan den lijve, zonder dat ze acteur hoeven te zijn. Dat geeft je als maker de mogelijkheid om scherpe keuzes te maken over het centrale conflict, de onderliggende thema’s en de manier waarop dit doorwerkt in de ontwikkeling van de personages.


2. Van krantenbericht naar theaterstuk

De methode leent zich ook heel goed om met een groep de dramatische mogelijkheden van een historisch relaas of een actuele kwestie te onderzoeken. Door representanten op te stellen voor alle sleutelfiguren, wordt heel snel voelbaar bij wie de grootste spanning zit en waar zich dus het eigenlijke verhaal afspeelt. De overige representanten voelen haarfijn aan of zij nog een bijrol vervullen, of dat ze weg kunnen. Op deze manier gebruik je opstellingen om tot een verhaal te komen.


3. Tekstinterpretatie

Wanneer je als gezelschap werkt aan een bestaand stuk, stel je als regisseur de representanten op, overeenkomstig jouw visie. Representanten verwoorden binnen deze context de drijfveren en emoties van de personages die ze vertegenwoordigen. Vanuit deze werkvorm krijgt de tekst een actuele lading. Als speler krijg je waardevolle aanknopingspunten om de onderlagen van je rol in te vullen.


4. Spelblokkades opheffen

Als speler kun je een opstelling maken van jezelf en jouw personage. Zo krijg je helder hoe jij je tot jouw personage verhoudt. Dit stelt je in staat om dichter bij je personage te komen en je energie vrij te maken om een interpretatie te vinden die past bij de visie van de regisseur.

Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.