KUNSTONDERWIJS & JONGE MAKERS

ACTIVITEITEN > WORKSHOPS EN TRAININGEN > KUNSTONDERWIJS & JONGE MAKERS

Workshops en trainingen voor acteurs, makers en andere artistieke professionals in opleiding en voor jonge makers


In de rol van representant, speler, maker en toeschouwer ervaar je direct de krachtige werking van deze wonderbaarlijke methode. Naar aanleiding van eigen werkvragen maken we verschillende opstellingen.

Door als representant opgesteld te worden en ook door naar opstellingen te kijken, ervaar je direct hoe representanten elkaar beïnvloeden, versterken en verzwakken.Hierbij dient de vloer steeds als speel- en onderzoeksveld.


Karakteropstellingen motiveert en inspireert je bij improvisaties, scene-ontwikkeling en improvisaties. Bij maakprocessen en bij verhalen, scenario en ontwikkeling van plots en personages, zijn opstellingen ook interessant bij onderzoek naar fysiek en stem, beweging, solospel, samenspel, tekstinterpretatie, spelspanning en -ontspanning etc.. Een opstelling vergroot de verbeeldingskracht, fantasie en het spelplezier, voor de vraaginbrenger, representanten en voor toeschouwers aan de kant. 


Vragen die je voor een opstelling interessant zijn, zijn bijvoorbeeld:

    •    Wat / wie bracht me bij dit idee?

    •    Hoe zet ik dit concept in de vorm?

    •    Wat kan ik beter weglaten?

    •    Wat bezielt mij?

    •    Waar zit de spanning?


Lees meer: voorbeelden van werkvragen


Je leert om bewust waar te nemen: Wat ontrolt zich precies op de vloer? Welk verhaal wil vertelt worden (anders dan dat jij wilt vertellen)? Je analytische denken ‘even laten voor wat het is’ en leren om je lichaam en je stem optimaal te gebruiken bij wat zich in onderstromen op de vloer aandient. Daar direct mee leren werken.


Voor wie?

- Spelers

Personages ontwikkelen, verdiepen. Samen spelen: samenspel en sociale context zijn onlosmakelijk verbonden met systemisch denken en handelen. Je leert om persoonlijke spelkwaliteiten dienstbaar te maken aan de spelkwaliteiten van de groep als geheel.


- Makers en schrijvers

Fysieke ervaringen en belevingen op moment direct leren inzetten naar een dramatisch gegeven, handeling of tekst. Systemisch waarnemen, wat zorgt voor ordening en balans? Je intuïtie verbinden met het onderliggende krachtenveld van het verhaal.


- Theaterdocenten en regisseurs

Een opstelling biedt allerlei mogelijkheden voor compositie, rolbeleving, ondersteuning / rolverdieping. En vergroten van de nieuwsgierigheid naar creatief potentieel, ontwikkeling en verdieping van personages. Onderzoeken: Wat is een goede vraag, voor een speler, voor het verhaal?RESULTATEN

• Toename van inspiratie en motivatie 

Werken met opstellingen geeft je een andere kijk op je onderzoek en op het thema van je vraag.


• Hier-en-nu bewustzijn op de vloer vergroten

Sensitiever voor onderstromen, op wat zich aandient en voor wat zich direct in en om je heen afspeelt, reageren op toeschouwers, improviseren, actie/reactie, incasseren.


• Scherpere waarneming, sterkere innerlijke focus

Zowel representanten, als waarnemers aan de kant verscherpen met een opstelling hun waarnemingsvermogen en verruimen het bewustzijn. Bewuster kijken en waarnemen vanuit het innerlijk oog (het trainen van de innerlijke regisseur of – toeschouwer, zowel helikopterview, als oog voor detail). 


• Vergroten van creatief en sociaal bewustzijn

Met een meer zachte blik en tegelijk een bredere focus aanwezig zijn (soft-focus). Hierdoor groeit de relatie tussen speler, spel en toeschouwer. Dit versterkt de kwaliteit van de interactie en dialoog met medespelers en het publiek.


• Vergroten van collectief / artistiek bewustzijn

Karakteropstellingen vergroot het gevoel voor schoonheid en biedt inzicht in passie en bezieling. Het geeft inzicht in op wat zich op een diepere, collectieve laag wil ontvouwen:Coaching of procesbegeleiding

In een een-op-een setting of in een kleinere groepssamenstelling werken we aan een specifieke vraag. Hierbij staat een eigen leervraag of een artistiek doel centraal.

Desgewenst werk ik ook met Procesopstellingen. Met dit type opstellingen (gerelateerd aan de oorspronkelijke vorm, ‘Familieopstellingen') onderzoeken we vragen over je fysiek, stemgebruik, de schrijver, de doelgroep etc. Ook kwesties over een maakproces, een stage, een samenwerking die stagneert, creativiteit, podiumangst, een writersblock, cultureel ondernemerschap etc. kunnen met opstellingen worden onderzocht en uitgediept.

Ook kunnen werken met Tafelopstellingen om een vraag of kwestie 'snel' bloot te leggen, zonder de aanwezigheid van een groep mensen.Ik ben beschikbaar om lessen en trainingen met Karakteropstellingen te verzorgen voor studenten, alumni en jonge makers, performers, schrijvers etc.

Om tot een goede afstemming te komen, is er overleg over de aanleiding, wensen, beoogde resultaten en de duur en hoe ik kan aansluiten op het curriculum.

Ik bespreek graag de mogelijkheden. Neem contact op voor verdere informatie.

hans@hansjeths.nl  

WORKSHOPS EN TRAININGEN

Introductieworkshop

Eendaagse workshop Karakteropstellingen

Workshops voor bedrijven

Training Werken met Karakteropstellingen

Training Tafelopstellingen

Trainingen Kunstonderwijs & Jonge Makers
Karakteropstellingen is een onderdeel van Hans Jeths Consultancy    

Copyright© 2020 Hans Jeths.  All rights reserved.        

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacy Beleid voor meer informatie.